Ta kontakt med oss, dersom du ønsker et tilbud på klubbavtale. Skriv navn på klubb, hvilke type sportsgrener dere har i klubben, antall medlemmer, navn og
telefonnummer på styreformann i klubben, ditt navn, epost og telefonnummer til
klubb@klubbsjappa.no, så vil vi ta kontakt og gi deg et tilbud.